Zelený Thermo King

Thermo King kladie veľký dôraz na to, aby vplyv jeho výrobkov na životné prostredie bol čo najmenší. Vo výrobnom procese a distribúcii používa najprísnejšie normy a materiály používané pri výrobe podliehajú recyklácii. Pri realizácii svojej ekologickej stratégie Thermo King vyvinula technológiu využívania oxidu uhličitého (CO2) na kontrolu teploty v procese transportného chladenia. Ten prelomový vynález umožňuje výrobu tzv. kryogénnych chladiacich jednotiek, úplne bezpečných pre životné prostredie.

V zmysle stratégie spoločnosti Thermo King sa tiež snažíme pri každej z našich činností brať ohľad na životné prostredie:

  • Používame výlučne ekologické chladivá. Od januára 2016 používajú všetky modely chladiacich jednotiek Thermo King v štandardnej výbave nové ekologické chladivo R - 452A. Okrem toho využívame príslušné postupy, ktoré umožňujú minimalizovať vplyv chladív na životné prostredie, ako napr. recyklačné stanice.
  • Vykonávame kontroly tesnosti chladiacich systémov z hľadiska únikov chladív
  • Využívame príslušné postupy zaobchádzania s použitými nebezpečnými materiálmi, akými sú: akumulátory, oleje, palivové, vzduchové a olejové filtre a pod.
  • Podrobne informujeme našich  zákazníkov o zásadách správneho používania chladiacich zariadení, aby sme znížili ich negatívny vplyv na životné prostredie.
  • Organizujeme množstvo vzdelávacích akcií pre deti a mládež, v ktorých učíme ako zaobchádzať s materiálmi nebezpečnými pre životné prostredie

Thermo King – skutočne ekologický prístup k podnikaniu!