Thermo King

Spoločnosť Thermo King bola založená v roku 1938. V súčasnosti je celosvetovým lídrom vo výrobe chladiacich jednotiek do dopravných prostriedkov. Do jej portfólia patria predovšetkým: chladiace a vykurovacie jednotky pre cestné a železničné vozidlá a námorné kontajnery, ako aj klimatizačné systémy pre osobnú dopravu (cestnú aj železničnú).

Výrobky Thermo King sa vyrábajú v 13 moderných továrňach v 10 krajinách sveta. Využívajú pritom inovatívne technológie a patenty, ktoré sú ohľaduplné k životnému prostrediu. Sú charakteristické svojou spoľahlivosťou, jednoduchosťou obsluhy, technickou pokročilosťou a nízkymi prevádzkovými nákladmi. Dodnes ich bolo na celom svete nainštalovaných viac ako milión.

Spoločnosť dodáva svoje výrobky prostredníctvom dokonale rozvinutej a organizovanej dílerskej siete, pôsobiacej vo viac ako 80 krajinách sveta. Táto dílerská sieť je podporovaná jednou z najlepšie organizovaných servisných sietí s viac ako 700 autorizovanými strediskami po celom svete. V Poľsku majú chladiarenské zariadenia Thermo King 70 % podiel na trhu.

Thermo King  - http://www.thermoking.com./

Thermo King Europe - http://europe.thermoking.com/

http://www.thermo-king.sk/medzinarodna-servisna-siet-thermo-king