Telematika

Telematika predstavuje komplex riešení (zariadenie a softvér), ktoré slúžia na monitorovanie práce chladiacej jednotky, stavu prepravovaného nákladu a teploty (nastavená hodnota, vypúšťaná a návratová). Okrem toho monitoruje alarmy, spotrebu paliva a vykonáva sledovanie vozidla, na ktorom je namontovaná chladiaca jednotka (GPS). Posledné dve funkcie sú užitočné najmä pre väčšie vozové parky a pre ich majiteľov poskytujú mimoriadne užitočný nástroj na kontrolu svojich nákladov. Telematické riešenia Thermo King umožňujú:

  • Prenos dát údajov o teplote nákladu v reálnom čase
  • Minimalizovanie rizika poškodenia nákladu
  • Súčasné sledovanie dopravných trás
  • Každodenné monitorovanie údajov
  • Monitorovanie alarmov

A v konečnom dôsledku umožňujú:

  • Šetrenie času, paliva a nákladov
  • Efektívnejšie a účinnejšie riadenie dostupných vozidiel
  • Zníženie emisií CO2

Správu údajov môžeme rozdeliť do troch základných kategórií: záznam údajov, prenos údajov a správa údajov. Pre každú z nich je určený nástroj Thermo King.