Zmluvy o poskytovaní služieb (servisné kontrakty)

TT-Thermo King okrem bežného servisu a opráv ponúka aj výhodné servisné kontrakty a servisné programy. Zastrešujú širokú paletu služieb poskytovaných na rôznych úrovniach, od štandardných služieb vyplývajúcich zo záručnej zmluvy, až po komplexnú a 24-hodinovú starostlivosť o vozový park.

Ponúkame nasledujúce balíky:

 • Predĺžená záruka na 36 mesiacov
 • Thermo Assistance 24/7
 • Servisné zásahy a nadčasy bez dodatočných poplatkov
 • Thermo Assistance 24/7
 • Predĺžená záruka na 36 mesiacov
 • Servisné zásahy a nadčasy bez dodatočných poplatkov
 • Pripomienka na plánovanú službu vozového parku
 • Thermo Assistance 24/7
 • Centrálna správa havarijných práv a štandardizované cenové podmienky v celej sieti Thermo King
 • Konsolidovaná faktúra na konci mesiaca
Fleet Watch
 • Predplatné na továrenské monitorovanie TracKing
 • Nepretržité on-line monitorovanie teploty a prevádzky jednotky
 • Možnosť, okrem iného, vzdialeného získavania údajov zo záznamníka teploty a vzdialeného spustenia jednotky
 • Thermo Assistance 24/7
 • Prevzatie nákladov na pravidelné kontroly jednotky
 • Thermo Assistance 24/7

Rozšírená zmluva Full Service

 • Prevzatie nákladov na plánované inšpekcie a pravidelné prehliadky
 • Prevzatie nákladov na opravy a prevádzkové poruchy
 • Riadenie termínov inšpekcií, prehliadok a opráv
 • Fixné náklady na servisovanie jednotky počas trvania zmluvy
 • Thermo Assistance 24/7

Optimálna mobilita skupiny chladiacich jednotiek

 • Prevzatie nákladov na plánované inšpekcie a prehliadky (s filtrami a prevádzkovými kvapalinami)
 • Riadenie termínov plánovaných inšpekcií a prehliadok 
 • Fixné a predvídateľné náklady na plánovanú údržbu počas trvania zmluvy
 • Thermo Assistance 24/7
Admin
 • Leasing zariadenia TracKing a predplatné za monitorovanie
 • Prevzatie nákladov na opravu zariadenia TracKing
 • Nepretržité on-line monitorovanie teploty a prevádzky jednotky
 • Možnosť, okrem iného, vzdialeného získavania údajov zo záznamníka teploty a vzdialeného spustenia jednotky
 • Pripomienka na plánovanú službu vozového parku
 • Thermo Assistance 24/7

Cryo

 • Plná podpora služieb pre jednotky CryoTech
 • Voliteľné predplatné TracKing
 • Thermo Assistance 24/7

Zmluva spĺňajúca požiadavky princípu GDP na distribúciu farmaceutických výrobkov

 • Kompletný rozsah zmluvy Comfort +
 • Pravidelná kalibrácia snímačov teploty v troch teplotných rozsahoch
 • Test tesnosti freónového systému
 • Prioritná oprava v prípade poruchy
 • Správa plánu údržby s úplnou históriou týkajúcou sa jednotky
 • Voliteľné rozšírenie o Tracking (FleetWatch alebo Fleetkare)
 • Periodická klasifikácia systémov s chladiacou jednotkou pre GDP Pharma
 • Thermo Assistance 24/7

V zmluvách o servisných službách TT-Thermo King poskytujeme flexibilné riešenia, aby si každý zákazník mohol vybrať balík, ktorý zodpovedá jeho potrebám a finančným možnostiam. Naše návrhy sú skvelou alternatívou pre služby vykonávané „ad hoc“ a, okrem iného, umožňujú platbu na mieste. Ďalšie informácie:  Porovnanie výhod 

Podrobné informácie o zmluvách a servisných programoch, ktoré poskytujú pracovníci autorizovanej servisnej stanice TT-Thermo King.