Servisné služby

Naše autorizované servisné stredisko ponúka komplexné spektrum servisných služieb. Vykonávame prehliadky, kontroly, záručné a pozáručné opravy a tiež aj opravy porúch. Disponujeme profesionálnym vybavením a kvalifikovaným personálom. Naši technici majú dlhoročné skúsenosti a zručnosti potvrdené mnohými certifikátmi od spoločnosti Thermo King. Týmto je zaručená profesionalita a vysoká kvalita služieb.

Dbáme o to, aby zákaznícke služby spĺňali najvyššie štandardy. Používame len originálne náhradné diely a na všetky opravy realizované v našich staniciach je poskytovaná záruka.

Okrem našej základnej činnosti poskytujeme tiež množstvo služieb určených na zaistenie najvyšších štandardov prepravy potravín a iných výrobkov s krátkou trvanlivosťou. Vykonávané sú vždy na základe platných noriem, pomocou presných zariadení a meracích metód a v spolupráci so špecializovanými inštitúciami, ktoré zaručujú spoľahlivosť výskumu. Po ich vykonaní sú im udelené certifikáty uznávané v celej Európskej únii. Nami ponúkané služby zahŕňajú:

Skúšky tepelných záznamníkov

Naši odborníci vykonávajú merania, ktorých úlohou je určenie presnosti nameraných hodnôt získaných pomocou snímačov záznamníka v súlade s normou EN 12830. Skúška sa potvrdzuje vydaním certifikátu a označením záznamníka príslušným štítkom.

Skúšky ATP

V spolupráci s Ústavom strojov a motorových vozidiel Technickej univerzity v Poznani pripravujeme vozidlá na skúšky ATP.  Pomáhame skompletizovať dokumentáciu, vykonávame vstupné posúdenie, prehliadky jednotky a koordinujeme skúšky až do získania certifikátu. Celý proces sa vykonáva v našich servisných staniciach.

Skúšky tesnosti systému chladiacich jednotiek

Naši špecialisti vykonávajú skúšky tesnosti systému chladiacich jednotiek a pomáhajú pri skompletizovaní potrebných dokumentov. Skúška je potvrdená príslušným osvedčením a vydaním špeciálneho štítku.