Riešenia pre farmaceutickú oblasť

V roku 2016 vstúpilo do platnosti nové nariadenie Európskej Únie týkajúce sa pravidiel správnej distribúcie pri predaji liekov. Preto rozširujeme našu ponuku služieb aj pre dopravcov a veľkoobchodníkov s farmaceutickými výrobkami, aby sme ich komplexne podporili pri dodržiavaní najnovších požiadaviek.

Ako autorizovaný partner spoločnosti Thermo King Pharma Solutions a EIPL (European Institute for Pharma Logistics) ponúkame:

  • Školiace programy pre zamestnancov na rôznych úrovniach
  • Farmaceutické audity
  • Mapovanie ako nevyhnutný prvok na kvalifikáciu dopravných prostriedkov
  • Kvalifikáciu dopravných a skladovacích prostriedkov v súlade s požiadavkami nariadenia
  • Validáciu dopravných procesov a počítačových systémov
  • Implementácia systému riadenia kvality s ohľadom na požiadavky správnej distribúcie liekov.

Bližšie informácie vám poskytne:

Michał Seroka: + 48 724 609 709, michal.seroka@thermoking.com.pl
Adam Bejm: +48 669 336 699, adam.bejm@thermoking.com.pl

 

 

 

usługi dla przewoźników leków