Príslušenstvo

Ponúkame širokú paletu príslušenstva a prvkov, ktoré umožňujú ešte efektívnejšie zabezpečenie procesu prepravy. A to z hľadiska lepšej ochrany prepravovaného tovaru a zaistenia úspory paliva. Vďaka širokej palete prvkov môžeme našu ponuku prispôsobiť individuálnym požiadavkám zákazníka. Všetko príslušenstvo je k dispozícii samostatne alebo v atraktívnych balíkoch.

S originálnym príslušenstvom Thermo King sa znižujú náklady na prevádzku chladiacich jednotiek. Nielenže sa znižuje riziko výskytu servisných zásahov a chladiace jednotky sa udržiavajú v optimálnom stave, ale tiež sa tým znižuje spotreba paliva.

Bližšie informácie poskytujú: