Podmienky používania súborov Cookies

Tieto Podmienky používania súborov Cookies stanovujú pravidlá na ukladanie a sprístupňovanie informácií o zariadeniach Používateľa prostredníctvom súborov Cookies, ktoré slúžia na realizovanie elektronických služieb požadovaných Používateľom prostredníctvom spoločnosti TT-THERMO KING SP. Z O.O. so sídlom v meste Tarczyn.

§ 1 Definície

 1. Administrátor – označuje spoločnosť TT-THERMO KING SP. Z O.O. so sídlom v meste Tarczyn (05-555), Al. Krakowskiej 36 Grzędy, ktorá poskytuje služby elektronickou cestou, a uchováva a získava prístup k informáciám o zariadeniach Používateľa.
 2. Cookies – predstavujú IT údaje, najmä malé textové súbory zapísané a ukladané na zariadeniach, prostredníctvom ktorých Používateľ používa internetové stránky Služby.
 3. Administrátorské Cookies – predstavujú súbory Cookies odoslané Administrátorom, ktoré súvisia s poskytovaním elektronických služieb Administrátorom prostredníctvom internetových stránok Služby.
 4. Externé súbory Cookies – sú súbory Cookies odosielané partnermi Administrátora prostredníctvom internetovej stránky Služby.
 5. Služba – je to internetová stránka, na ktorej Administrátor prevádzkuje internetovú službu, ktorá je dostupná pod doménou thermoking.com.pl.
 6. Zariadenie – predstavuje elektronické zariadenie, prostredníctvom ktorého Používateľ získava prístup na internetovú stránku Služby.
 7. Používateľ – predstavuje subjekt, pre ktorý sa v súlade s pravidlami a predpismi môžu poskytovať elektronické služby alebo subjekt, s ktorým môže byť uzatvorená Zmluva o poskytovaní elektronických služieb.

§ 2 Typy používaných súborov Cookies

 1. Súbory Cookies používané administrátorom sú bezpečné pre Zariadenie Používateľa. Touto cestou tak nemôžu do Zariadení Používateľov preniknúť vírusy, iný nežiaduci alebo škodlivý softvér. Tieto súbory umožňujú identifikovať softvér používaný Používateľom a individuálne prispôsobiť Službu pre každého Používateľa. Súbory Cookies zvyčajne obsahujú názov domény, z ktorej pochádzajú, ich čas uchovávania na Zariadení a priradenú hodnotu.
 2. Administrátor využíva dva typy súborov Cookies:
  • Cookies relácie: Sú ukladané v Zariadení Používateľa a zostávajú tam až do konca relácie daného prehliadača. Uložené informácie sa natrvalo odstraňujú z pamäte Zariadenia. Mechanizmus súborov Cookies relácie nepovoľuje prevzatie akýchkoľvek osobných údajov ani žiadnych dôverných informácií zo Zariadenia Používateľa.
  • Trvalé Cookies: Sú ukladané v Zariadení Používateľa a zostávajú tam dovtedy, kým nebudú vymazané. Ukončením danej relácie prehliadača alebo vypnutím Zariadenia súbory neodstránite zo Zariadenia Používateľa. Mechanizmus trvalých súborov Cookies nepovoľuje prevzatie akýchkoľvek osobných údajov ani žiadnych dôverných informácií zo Zariadenia Používateľa.
 3. Používateľ má možnosť obmedziť alebo zakázať prístup súborov Cookies do jeho Zariadenia. Ak sa rozhodnete túto možnosť využiť, budete môcť Službu využívať okrem funkcií, ktoré na svoju činnosť vyžadujú súbory Cookies.

§ 3 Účel využívania súborov Cookies

 1. Administrátor používa vlastné súbory Cookies na správnu konfiguráciu služby, a to najmä na:
  • Prispôsobenie obsahu internetových stránok Služby preferenciám Používateľa a optimalizácia používania internetových stránok Služby.
  • Rozpoznanie zariadenia Používateľa Služby a jeho lokalizáciu, a príslušné zobrazenie internetovej stránky prispôsobené jeho individuálnym potrebám;
  • Zapamätanie nastavení zvolených Používateľom a personalizácia rozhrania Používateľa, napríklad v rámci zvoleného jazyka alebo oblasti, z ktorej Používateľ pochádza.
 2. Administrátor využíva vlastné súbory Cookies na autentifikáciu používateľa v servise a na poskytovanie používateľskej relácie v servise, a najmä na:
  • Zachovanie relácie Služby Používateľa (po prihlásení) tak, aby Používateľ nemusel znova zadávať prihlasovacie meno a heslo na každej stránke Služby;
  • Správne nakonfigurovanie vybraných funkcií Služby, ktoré umožňuje najmä overenie pravosti relácie prehliadača.
  • Optimalizovanie a zvýšenie efektívnosť služieb poskytovaných Administrátorom.
 3. Administrátor používa vlastné súbory Cookies na realizáciu procesov potrebných na zaistenie plnej funkčnosti internetových stránok a najmä na prispôsobenie obsahu internetových stránok Služby preferenciám Používateľa a na optimalizáciu využívania internetových stránok Služby. Tieto súbory umožňujú najmä rozpoznávať základné parametre Zariadenia Používateľa a príslušne zobrazovať internetovú stránku prispôsobenú jeho individuálnym potrebám.
 4. Administrátor služby využíva externé súbory Cookies na zobrazovanie multimediálneho obsahu na internetových stránkach Služby, ktoré sú prevzaté z externej internetovej služby www.youtube.com (administrátor externých súborov Cookies: spoločnosť Google Inc. so sídlom v USA).
 5. Administrátor služby využíva externé súbory Cookies na zhromažďovanie všeobecných a anonymných statických údajov prostredníctvom analytických nástrojov služby Google Analytics (administrátor externých súborov Cookies: spoločnosť Google Inc. so sídlom v USA).

§ 4 Možnosť stanovenia podmienok ukladania alebo sprístupňovania súborov Cookies

 1. Používateľ môžete sám a kedykoľvek zmeniť nastavenia týkajúce sa súborov Cookies zadaním podmienok ich ukladania a získavania prístupu pomocou súborov Cookies do Zariadenia Používateľa. Zmeny nastavení uvedených v predchádzajúcej vete môže Používateľ vykonať prostredníctvom nastavení internetového prehliadača alebo prostredníctvom konfigurácie Služby. Tieto nastavenia je možné zmeniť najmä tak, aby ste zablokovali automatické spracovanie súborov Cookies v nastaveniach internetového prehliadača alebo aby bola vždy uvedená informácia o umiestnení súborov Cookies v zariadení Používateľa. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch spracovania súborov Cookies nájdete v nastaveniach softvéru (internetový prehliadač).

  Ďalej uvádzame spôsob ako môžete zmeniť nastavenia internetového prehliadača pri používaní súborov Cookies:
 2. Používateľ môže súbory Cookies kedykoľvek odstrániť pomocou funkcií dostupných v internetovom prehliadači, ktorý sa používa.
 3. Obmedzenie používania súborov Cookies môže ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na internetových stránkach Služby.