Kryogénne chladiace jednotky

Vďaka inovačným technickým riešeniam (chránené mnohými medzinárodnými patentmi) vyvinula spoločnosť Thermo King technológiu na reguláciu teploty v cestnej doprave využívajúcu oxid uhličitý (CO2). Vďaka veľmi vysokému chladiacemu výkonu sa kryogénne chladiace jednotky (označované symbolom Cryo Tech) používajú na distribúciu mrazených výrobkov v mestských oblastiach (časté vykládky), ale aj tiež v medzinárodnej preprave. Okrem toho sú tieto zariadenia súčasťou proekologickej stratégie realizovanej spoločnosťou Thermo King:

  • Oxid uhličitý, používaný v chladiacich jednotkách, je vedľajším produktom mnohých priemyselných procesov. Používa sa už vytvorený CO2, vďaka čomu sa nevytvárajú nové emisie.
  • Úroveň hluku sa znížila na hodnotu približne 58 dB (jeden z hlavných faktorov negatívne ovplyvňujúci človeka). Je to prednosť, ktorá je obzvlášť cenná pri nočných rozvozoch.
  • Vďaka tomu, že sa nepoužívajú chladiarenské média, ktoré sa doteraz používali, sa v prípade poškodenia tesnenia systému do atmosféry nedostanú škodlivé látky.
  • Technické riešenia, ktoré eliminovali potrebu inštalácie spaľovacích motorov v kryogénnych chladiacich jednotkách, majú významný vplyv na globálne zníženie emisií výfukových plynov do ovzdušia.

V POĽSKU SME LÍDROM

V roku 2011 naši technici zo servisu Poznań-Komorniki ako prví v Poľsku namontovali kryogénnu chladiacu jednotku Thermo King do vozidla reťazca obchodov s potravinami Biedronka, ktorých vlastníkom je skupina Jeronimo Martins. Toto riešenie, šetrné k životnému prostrediu, sa ukázalo ako veľmi dobré, čoho dôkazom sú následné objednávky týchto jednotiek.

Kryogénne chladiace jednotky do nákladných vozidiel

Na použitie v nákladných vozidlách ponúkame chladiace jednotky CT-10 Spectrum, ktoré sú určené na obsluhu od 1 do 3 chladiacich zón.

Malé rozmery týchto zariadení umožňujú väčšiu flexibilitu pri návrhu chladiarenských skríň. Toto je obzvlášť dôležité najmä vtedy, ak je výška vozidla významným faktorom.

Bližšie informácie o kryogénnych chladiacich jednotkách Thermo King vám poskytne:

Dušan Zvara
obchod@thermo-king.sk
tel. +421 948 948 982

Kryogénne chladiace jednotky na návesy

Na návesy odporúčame jednoteplotnú chladiacu jednotku CT-15 Spectrum. Tieto chladiace jednotky spolu s nepopierateľnými ekologickými prednosťami tiež poskytujú merateľné ekonomické úspory.

Bližšie informácie o kryogénnych chladiacich jednotkách Thermo King vám poskytne:

Dušan Zvara
obchod@thermo-king.sk
tel. +421 948 948 982

 

Zmluvy o poskytovaní služieb (servisné kontrakty) vytvorené na mieru  

Nákupom chladiacej jednotky môžete využívať širokú ponuku zmlúv o poskytovaní servisných služieb. Vďaka nim poskytujeme flexibilné riešenia, aby si každý zákazník mohol vybrať balík, ktorý vyhovuje jeho potrebám. Pozývame vás, aby ste sa oboznámili s podrobnosťami.