TT-Thermo King, o.z. odovzdal ďaľšie chladiarenské agregáty T-800R SP pre spoločnosť HOPI SK s.r.o.

V priebehu krízy COVID-19 sme urobili maximum stihnúť požadovaný termín od spoločnosti HOPI SK s.r.o.

Vozidlá Scania s nadstavbou Lamberet a agregátom Thermo King T-800R SP Whisper spoločnosť  HOPI SK s.r.o. oficiálne prevzala dňa 7.7.2020.

 

Ďakujeme za dôveru a prajeme veľa klimoterov bez nehody.

Späť