Propagačné ponuky služieb 3+ a 8+

Pripravili sme pre Vás jedinečné servisné akcie „3+” a „8+”.

Kampaň je zameraná na vlastníkov a používateľov návesových chladiacich jednotiek Thermo King série SLX/SLXe/SLXi starších ako 3 roky a jednotiek SL/SLe starších ako 8 rokov.

O presných podmienkach akcie sa informujte v našom zákazníckom servise.

Späť